who.amung.us

Αναγνώστες

menu

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων


Ενόψη του προσεχούς εορτασμού της Εθνικής Επετείου «ΟΧΙ» - 28ης Οκτωβρίου και με αφορμή τα εύλογα ερωτήματα των εκπαιδευτικών πολλών σχολικών μονάδων της χώρας, σχετικά με τον τρόπο επιλογής σημαιοφόρων-παραστατών και τον ορισμό υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
Η επιλογή των σημαιοφόρων γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α) και με βάση τις μεταβολές που επήλθαν με τη Υ.Α Φ10/ 84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863 Β) που αφορά στη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και όσων προέρχονται από μετεγγραφή και με την Υ.Α. Γ1/219/16-3-2001(ΦΕΚ 277 Β) που αφορά στη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και των αλλοδαπών μαθητών.
Ειδικότερα :
α) Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, γίνεται κλήρωση. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο και όχι στο μέσο όρο των επιμέρους μαθημάτων.
β) Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι σημαιοφόροι.
γ) Κατά τον ίδιο τρόπο, επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
δ) Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται κατά τμήμα με την υποχρεωτική τήρηση των προαναφερομένων.
Στις περιπτώσεις που, λόγω ειδικών συνθηκών, λειτουργούν σε οποιαδήποτε σχολική μονάδαν τρία (3) τμήματα στη ΣΤ΄ τάξη, τότε πριν τη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων, διενεργείται κλήρωση από το Διευθυντή του σχολείου, παρουσία γονέων των μαθητών ή εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ώς εξής: 
 1. Κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να επιλεγούν αρχικά οι τρεις (3) αριστούχοι μαθητές (ένας από κάθε τμήμα) και στη συνέχεια κλήρωση μεταξύ των τριών (3) αυτών μαθητών ώστε να επιλεγούν οι δύο (2) σημαιοφόροι ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους..
2. Κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να επιλεγούν από κάθε τμήμα πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) υπέυθυνος κατάθεσης στεφάνου και στη συνέχια κλήρωση μεταξύ των δεκαοκτών (18) αυτών μαθητών ώστε να επιλεγούν πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) υπέυθυνος κατάθεσης στεφάνου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου από το χρονικό διάστημα 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
 Στις περπτώσεις που λετουργούν τέσσερα (4) τμήματα στη ΣΤ' τάξη, ακολουθείται ανάλογη διαδικασία.
ε) Στα σχολεία που έχουν μικρό αριθμό μαθητών στην ΣΤ΄ τάξη (μικρότερο από το σύνολο των παραπάνω θέσεων), οι θέσεις συμπληρώνονται με μαθητές της Ε΄ και όταν δεν επαρκούν κι αυτοί, με μαθητές και των άλλων τάξεων κατά φθίνουσα σειρά (πρώτα της Δ΄ τάξης κλπ.). Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται οι μαθητές που στο προηγούμενο σχολικό έτος είχαν τα περισσότερα «Α» στους μέσους όρους των μαθημάτων. Αν υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που έχουν ίσο αριθμό «Α» στους μέσους όρους των μαθημάτων, γίνεται κλήρωση.
Επισημαίνεται ότι, η επιλογή γίνεται από το διευθυντή του σχολείου ενώπιον του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται η όλη διαδικασία, καθώς και τα ονόματα των μαθητών που πήραν μέρος στην κλήρωση.
Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών μονάδων να ενημερωθούν ενυπόγραφα.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5/10/2015

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο θεσμοθέτησε ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, που συνδέεται με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που υλοποιείται βιωματικά μέσα από το Σχολικό Αθλητισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Την ημέρα αυτή γίνεται η «εθιμική» έναρξη των Σχολικών Αγώνων (Αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» και Πανελλήνια Πρωταθλήματα Λυκείων Ελλάδας & Κύπρου). Το 2016 είναι έτος διεξαγωγής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, ο θεματικός άξονας του σχολικού έτους 2015-2016 είναι «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα». Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) θα διεξαχθούν ενδοσχολικές αθλητικές αλλά και παράλληλες δραστηριότητες που θα επιλέξει ο Σύλλογος Διδασκόντων, με τη σχετική μέριμνα για τις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να μεριμνήσουν, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε η προσέγγιση του ανωτέρω θεματικού άξονα να αναδεικνύει βιωματικά μέσω των αθλητικών δράσεων αλλά και των παράλληλων εκδηλώσεων το εύρος των Ολυμπιακών Αξιών που διαπερνούν τόσο τα Ολυμπιακά, όσο και τα Παραολυμπιακά αθλήματα (ενδεικτικά αναφέρουμε την αξία της συμμετοχής, τις ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις, το «ευ αγωνίζεσθαι», την Ολυμπιακή Εκεχειρία κλπ.). Βασική επιδίωξη του σχολικού αθλητισμού στα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης Παιδείας, που ο Αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης. Διαβάστε επίσης: Στο μισό η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος Δημόσιο: Πόσο μειώνονται οι μισθοί ποια επιδόματα μένουν Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ ποιοι θα πάρουν και προηγούμενες δόσεις Τέσσερις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις μονίμων στο Δημόσιο Κοινωνικός τουρισμός οαεδ: Δες αν δικαιούσαι δωρεάν διακοπές Ποιοι «προλαβαίνουν» να βγουν στην σύνταξη στα 55 απο το Δημόσιο Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σοκολατάκια ΟΙΥΕ: Η Carrefour – Μαρινοπουλος κλείνει καταστήματα και απολύει 250 εργαζόμενους Στο ΑΣΕΠ τρεις μεγάλες προκηρύξεις για 3.376 προσλήψεις στο Δημόσιο Επίδομα 600 ευρώ ποιοι το δικαιούνται με αίτηση στα ΚΕΠ AdWebNetwork Share Like us Tweet Follow us Plus One x ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΝα μην έχουν τα θρησκευτικά την μορφή κατήχησης επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας... ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και νέους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά... ΣΧΟΛΙΑ AdTech Ad ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 23 προσλήψεις καθαριστριών στο Δήμο Μαραθώνος 13 προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ 18 θέσεις εργασίας με 8μηνα στο Δήμο Σπάτων 2 θέσεις εργασίας στην Καλαμαριά AdTech Ad ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πως θα γίνουν οι δηλώσεις στο Περιουσιολόγιο αλλά και των αδήλωτων εισοδημάτων Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ - Απαντήσεις για την νέα περίοδο επιδοτήσεων Αντιδράσεις για την άρνηση γιατρών να πληρώνονται με κάρτες Οι μισοί φορολογούμενοι δηλώνουν εισόδημα κάτω από 12.000 € ΠΑΙΔΕΙΑ Αλαλούμ με ανακοίνωση σχετικά με το 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση ΚΥΣΟΙΠ: Δεν θα εφαρμοστεί ΦΠΑ 23% στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και νέους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού αύριο 5/10 στα σχολεία Defenceandprotection ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Στις δουλειές τους επιστρέφουν τη Δευτέρα οι μεταλλωρύχοι της “Ελληνικός Χρυσός” Στα «χαρτιά» το επίδομα μακροχρόνια ανέργων ΟΑΕΔ Να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και οι δραστηριότητες του ΟΛΠ ΠΟΕΕΥΤΕ: Βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης, για να περιοριστεί η μαύρη εργασία ΑΣΦΑΛΙΣΗ Για τις συντάξεις πάνε οι οφειλές των Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ Αύξηση έως και 130% στις εισφορές των αγροτών στον ΟΓΑ Ασφαλιστικό: Κλιμακωτές μειώσεις και στις συντάξεις κάτω των 1.000 ευρω Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και τις ηπατίτιδες Β και C ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ dik facedik twitterdik gmaildik rssdik bookmark Όλα τα νέα του Δικαιολογητικά στο e-mail σας:

www.dikaiologitika.gr
Το Υπουργείο θεσμοθέτησε ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού,
την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους,
που συνδέεται με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου
που υλοποιείται βιωματικά μέσα από το Σχολικό Αθλητισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Την ημέρα αυτή γίνεται η «εθιμική» έναρξη των Σχολικών Αγώνων
(Αγώνες «ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» και Πανελλήνια Πρωταθλήματα Λυκείων Ελλάδας & Κύπρου).
Το 2016 είναι έτος διεξαγωγής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων,
ο θεματικός άξονας του σχολικού έτους 2015-2016 είναι
«Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά
και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα».
Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώρας
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) θα διεξαχθούν ενδοσχολικές αθλητικές αλλά και
παράλληλες δραστηριότητες που θα επιλέξει ο Σύλλογος Διδασκόντων,
με τη σχετική μέριμνα για τις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης.
Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να μεριμνήσουν, με τον κατάλληλο σχεδιασμό,
ώστε η προσέγγιση του ανωτέρω θεματικού άξονα να αναδεικνύει βιωματικά
μέσω των αθλητικών δράσεων αλλά και των παράλληλων εκδηλώσεων
το εύρος των Ολυμπιακών Αξιών που διαπερνούν τόσο τα Ολυμπιακά,
όσο και τα Παραολυμπιακά αθλήματα
 (ενδεικτικά αναφέρουμε την αξία της συμμετοχής, τις ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις,
 το «ευ αγωνίζεσθαι», την Ολυμπιακή Εκεχειρία κλπ.).
Βασική επιδίωξη του σχολικού αθλητισμού στα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας
είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση
τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης Παιδείας, που ο Αθλητισμός δύναται να προσφέρει
μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης.

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Πρώτη συνάντηση για την Νέα σχολική χρονιά Δευτέρα 5/10/2015 και ώρα 19:30

Αγαπητοί Γονείς
αύριο Δευτέρα 5/10/2015 και ώρα 19:30
η πρώτη μας συνάντηση για την Νέα σχολική χρονιά !!!

Να καλωσορίσουμε τους γονείς των παιδιών της πρώτης δημοτικού....

Να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες ....

Να εντοπίσουμε και να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τα παιδιά μας στο χώρο του σχολείου ....

Να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις που τρέχουν ....

Να μας προτείνετε νέες δράσεις για την νέα σχολική χρονιά ....
κ.α

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2015-2016

Σας περιμένουμε 5 Οκτωβρίου - 11 Οκτωβρίου  για ένα δοκιμαστικό 
ώστε τα ίδια τα παιδιά να επιλέξουν την δραστηριότητα που τους ταιριάζει !!!
Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα 1             Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα 2Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Ξεκινουν και φέτος οπως κάθε χρόνο ...

..... οι Δραστηριότητες του Συλλόγου για όλα τα παιδιά !!!
....συντομα θα αναρτηθει και το προγραμμα !!!

1. Παραδοσιακοί Χοροί


2. Μοντέρνοι Χοροί Zumba


3. Μοντέρνοι Χοροί Hip Hop
       

4. Μπάσκετ
                                                                    

5. Πινγκ πονγκ
6. Σκάκι
7. Ζωγραφική


8. Εκμάθηση Η/Υ

9. Εκμάθηση μουσικού οργάνου Κιθάρα - Θεωρία Σολφέζ
 
10. Εκμάθηση μουσικού οργάνου Αρμόνιο - Θεωρία Σολφέζ

11. Εκμάθηση μουσικού οργάνου Μπουζούκι - Θεωρία Σολφέζ

12. Χορωδία

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

27ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2015 Νότιου Τομέα Αττικής 15/3/2015


Το Σαββατοκύριακο 14/3-15/3 θα διεξαχθούν τα

2ο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι Αγ. Δημητρίου7ο Δημοτικό σχολείο - Σουλίου 49 (για οδηγίες Διαδρομής πατήστε εδώ)
Αγαπητοί γονείς,
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων διοργανώνουν το 

2o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το πρωτάθλημα θα γίνει το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015
Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου (Σουλίου 49).

Οι γονείς των παιδιών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Σκάκι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Συλλόγου μας το αργότερο μεχρι 11 Μαρτίου 2015.

Οι συμμετέχοντες θα πρεπει να προσέλθουν στο χώρο του 7ου Δημοτικού σχολείου στις 8:30-9:00 π.μ. της ίδιας ημέρας ώστε να ενεργοποιήσουν την συμμετοχή τους στο σύστημα της αυτόματης κλήρωσης.

Βάση της τελικής βαθμολογίας ανά τάξη τα παιδία μας θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο Τελικό μαθητικό Πρωτάθλημα Αττικής 2015 που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου 2015 στο Mall Athens (Μαρούσι).

Οι γονείς-κηδεμόνες των συμμετεχόντων είναι υπεύθυνοι τόσο για την προσέλευση και αποχώρηση τους, αλλά και για την παραμονή τους στο χώρο του σχολείου που θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα.

Τα μεγαλύτερα παιδιά αλλά και όσα δεν προκρυθούν μπορούν να πάρουν μέρος στο ατομικό σχολικό πρωτάθλημα Νοτίου τομέα που θα πραγματοποιθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 στις 10:00 π.μ. στο Mall Athens (Μαρούσι). Για τις δηλώσεις συμμετοχής παρακαλείσθε οπως ενημερώσετε τον υπεύθυνο δάσκαλο του σχολείου σας ή το Σύλλογο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απεθύνεστε στα τηλέφωνα του Συλλόγου.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Δήλωση Συμμετοχής στο 2ου Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι


Το κυνήγι του Χαμένου Θυσαυρού 2015

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος μαζί με τους 
Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων διοργανώνουν 


"Κυνήγι του χαμένου θησαυρού"

Αποκριατικό πάρτι 2015

Πριν από λίγες μέρες, ο Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων σε συνεργασία 
με τους Διευθυντές και τους Δασκάλους του Σχολείου μας, 
διοργανώσαμε το αποκριατικό πάρτι μας!